приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА АВТОРА НА КНИГАТА


Н
икола Райков е роден на 21 юни 1981 г. в Стара Загора. Завършва информационни технологии в Чикаго, като по време на следването си поддържа сайт за кино рецензии върху американското кино. Започва да публикува свои статии, разкази и повести. Пише кино прегледа на телевизия ММ. Силно разочарован от американския начин на живот и светоглед, веднага след дипломирането си се завръща в България.

Творчеството му за възрастни получава признания и награди, но той става истински популярен с първите по рода си детски книги.

От няколко години живее в малко българско селце, далеч от проблемите на големия град, заедно със съпругата си и сина си, за който написва експерименталната приказка-игра "Голямото приключение на малкото таласъмче". След феноменалния успех на първата книга на бял свят се появява и "Още по-голямото приключение на малкото таласъмче", с която става най-младият автор печелил националното отличие "Константин Константинов" на Министерство на Културата - най-престижната награда за детско творчество в България.

Никола Райков е известен с високо хуманните си възгледи и е учредител на фондация "Таласъмче", която реализира проекти за свободно споделяне на иновативните приказки-игри.
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче