приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ
празничен пакет
Празничен пакет "Добросъци + Таласъмче"
   
Празничен пакет:
2 броя "Приказка от два свята"

празничен пакет
Таласъмски пакет за 2 деца (включва "Голямото приключение", "Още по-голямото приключение", 2 броя таласъмски пижами и настолната игра "Таласъмски истории")

празничен МЕГА пакет
Празничен ГИГА пакет (включва "Голямото приключение", "Още по-голямото приключение", "Добросъците", "Приказка от два свята", таласъмска пижама и настолната игра
"Таласъмски истории")
 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче