приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Платформата prikazka-igra.com е собственост на Фондация "Таласъмче" с БУЛСТАТ 176897062 и номер на вписване в ЦРЮЛНЦ в обществена полза 20151002013.

 1. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  2.1. „Потребител“ – физически лица, използващи prikazka-igra.com.
  2.2. “Преводи” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на prikazka-igra.com, която се предоставя на Потребителя;
  2.3. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на prikazka-igra.com приема при използването му.

 1. Уеб сайтът prikazka-igra.com и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на prikazka-igra.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на prikazka-igra.com, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

 1. prikazka-igra.com съдържа съвременни и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

III. ДОСТЪП

 1. Фондация "Таласъмче" не гарантира постоянното функциониране на prikazka-igra.com.

 1. Фондация "Таласъмче" си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

 1. Фондация "Таласъмче" си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондация "Таласъмче". В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

 1. Фондация "Таласъмче" си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондация "Таласъмче" няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 1. Фондация "Таласъмче" не носи никаква отговорност за информацията, предоставена на prikazka-igra.com.

 2. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондация "Таласъмче" чрез електронна поща или през prikazka-igra.com, включително, но не само, Потребителят приема, че:

10.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
10.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
10.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондация "Таласъмче" може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Фондация "Таласъмче", чрез prikazka-igra.com, не събира/обработва/съхранява лични данни. Фондация "Таласъмче" следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Фондация "Таласъмче" запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на prikazka-igra.com.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Преводи” (статии, образци на документи и други материали) на prikazka-igra.com е интелектуална собственост на Фондация "Таласъмче" и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се ръководи по Creative Commons (Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България /CC BY-NC-ND 2.5BG/) със следните правила:

16.1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на prikazka-igra.com).
16.2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
16.3. С посочване на автора.
16.4. Без модификации.
16.5. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 1. Фондация "Таласъмче", като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.

 1. Фондация "Таласъмче" гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новости, публикувани на prikazka-igra.com и друга актуална информация около проекта.

 1. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на prikazka-igra.com.

 1. Фондация "Таласъмче" си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

20.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондация "Таласъмче" във връзка с prikazka-igra.com, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
20.2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на prikazka-igra.com и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на prikazka-igra.com и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно prikazka-igra.com за лични и нетърговски цели.

 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче