приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
НАШИТЕ АКЦИИ


Последна акция

Създадохме аудио вариант на "Голямото приключение на малкото таласъмче" на аудио дискове и ги дарихме на всички деца, които са с нарушено зрение. Благодарни сме на МОН, които ни предоставиха списък с децата и съдействаха за акцията.

Успешни акции

Зарадвахме деца с увреждания с "Голямото приключение на малкото таласъмче".

Бяха дарени книги и на сдружение "Самаряни" Стара Загора.

Заедно с фондация "Bcause", успяхме да зарадваме децата във "Вълкосел" и "Крумовград" по програмата „Забавно лято, грижовна есен“ за деца в рискови региони.

Благодарение на Вас успяхме да си сътрудничим с фондация "Детски книги" и да успеем да се включим в техни инициативи.

Включихме се и в благотворител базар за Йоанка.

Мисията „До всеки дребосък, по един добросък“ приключи успешно и успяхме да изпратим книжки благодарение на доброволци в различни детски отделения в цяла България.

Акция „Подари приказка“ завърши успешно! Над 30 читалища и библиотеки от цяла България получиха комплекти с приказките-игри "Голямото приключение на малкото таласъмче" и "Още по-голямото приключение на малкото таласъмче".

Дарихме книги за "Стая на Приказките" по молба на Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца.

Подарихме книги по молба на Д. Г., който страда от мускулна дистрофия.

Изпратихме книги по молба на доброволец към фондация "Подарете книга", която свързва сираци от домовете с желаещи да помагат на децата в тяхното развитие.

Изпратихме книги за дечица и техните придружители в онкологични клиники в страната, в подкрепа на програма „Артон" за психотерапия чрез изкуство и музика.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!

 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче