приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ
празничен пакет
Празничен пакет "Таласъмче + Добросъци"
   
празничен МЕГА пакет
Празничен таласъмски пакет: "Голямото приключение", таласъмска пижама и детските карти "Таласъмски игри"


празничен МЕГА пакет
Празничен пакет Добросъци: Пижама "Фифита", пижама "Добросъци" и 2 бр. от приказката-игра: Добросъците


празничен МЕГА пакет
Празничен МЕГА пакет: приказката-игра "Голямото приключение", приказката-игра "Добросъците", таласъмска пижама, пижама "Добросъци" (или пижама "Фифита") и картите "Таласъмски игри"
 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче