приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
НАШИТЕ ЦЕЛИ


 • Развиване на чувството за свобода и лична отговорност
  (чрез осъзнаване важността на нашите избори в развитието на историята)

 • Развиване на детското въображение
  (чрез развитие на повествованието в нелинейна форма)

 • Възпитаване на любов към света, емпатия и разбиране
  (чрез създаването на изцяло позитивни книги)

 • Развиване на положителни взаимоотношения между възрастни и деца
  (с добавена стойност, когато възрастен чете на (играе с) детето)

 • Работа с деца със специални нужди
  (справяне със страхове, работа в екип, социална ангажираност чрез игрова интеракция)

 • Възпитаване на любов към четенето и промотиране на детската грамотност
  (чрез създаването на книги, които силно ангажират вниманието на най-малките)

 • Създаване на добро чувство за естетика
  (чрез работа с най-добрите автори и илюстратори)

 • Достигане до деца живеещи в трудни условия или лишени от родителски грижи
  (чрез специални кампании подкрепени от вас самите)

 • Промотиране на свободното споделяне
  (чрез свободно предоставяне на електронните книги)


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!

 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче