приказка-игра
Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче
игра
 
 
НАШАТА  МИСИЯ


Ние разработваме висококачествени иновативни приказки-игри (за деца между 3 и 12 години) и осигуряваме свободен достъп до тях по електронен път за всички български деца в страната и по света. Осъществяваме също различни кампании съвместно с образователни и културни институции, други организации с идеални цели и предоставя безвъзмездно книги на деца лишени от родителски грижи, деца със специални потребности, такива живущи при трудни условия, на библиотеки, училища, детски градини и други.


ОБРЪЩЕНИЕ ОТ НИКОЛА РАЙКОВ

“Вярвам в свещената връзка родител-дете. Вярвам в цялостното психологическо, емоционално, интелектуално и духовно развитие в детето, което го формира като свободна личност, способна да взима самостоятелни решения и да носи отговорност за последствията от тях. В изграждането, разбирането и осъзнаването на общочовешки ценности при формирането на неговия светоглед и ролята на родителя в този процес на израстване и опознаване. Уверен съм, че играта и забавлението са най-прекият и лесен начин за интелектуалното и емоционално осъзнаване на заобикалящата среда при децата.

Убеден съм в силата на изкуството, като най-пряк път до същността на човека. Вярвам в свободното споделяне на изкуство и информация, като важен етап от съзряването на човечеството в неговия път на развитие.”

 
 
приказка игра - права за ползване
приказка-игра: голямото приключение на малкото таласъмче